Блогът на Георги Тепавичаров

 
Блогът на Георги Тепавичаров

 
Рейтинг: 3.00
(378)
НАЧАЛО
Биография
Публикации 2009
Публикации 09-12/ 2008г.
Публикации 01-08/ 2008г.
Публикации 2007г.
Публикации 2006г.
ЕС и как работи той!
Що е то - партия?
Фото Галерия
Връзки и Блогове
Интересно
СПОТ
Видео
За контактиЩо е то - партия? / Какво представлява една партия?

Какво представлява една партия?
14.09.07 13:27

"Партиите са свободни обединения на единомислещи граждани, които правят програмни предложения за решаването на политически проблеми и излъчват кандидати за парламентарни мандати и правителствени служби, за да могат да приложат в действителност своята програма след изборен успех."

[Валдемар Бесон/Готхард Яспер, Моделът на модерната демокрация, Бон, 1990]

 
Партията е група от единомислещи граждани, които имат за цел налагането на общи политически идеи".

[Немски партиен закон от 1967г., § 2 Абз.1]

"Партиите са обединения на граждани, които постоянно, или за по дълъг период от време (...) се стремят да оказват влияние върху формирането на политическите решения и участието на народа в този процес, като това зависи от действителните обстоятелства, особено големината и вътрешната организация, броя на членовете и тяхното представяне пред обществеността (...)."

[Райнер-Олаф Шултце; от: Политически речник]

0.1669