Блогът на Георги Тепавичаров

 
Блогът на Георги Тепавичаров

 
Рейтинг: 3.00
(378)
НАЧАЛО
Биография
Публикации 2009
Публикации 09-12/ 2008г.
Публикации 01-08/ 2008г.
Публикации 2007г.
Публикации 2006г.
ЕС и как работи той!
Що е то - партия?
Фото Галерия
Връзки и Блогове
Интересно
СПОТ
Видео
За контактиПубликации 2007г. / ИМА ЛИ ПОЛИТИЧЕСКА КОРУПЦИЯ У НАС?

ИМА ЛИ ПОЛИТИЧЕСКА КОРУПЦИЯ У НАС?
17.12.07 10:50

Автор:в-н "Монитор"
Страната ни е предмет на експертна оценка от Европейската комисия, но ангажиментите ни в тези сфери още не са изпълнени.
Вземи в gLOG
Докладите на Центъра за изследване на демокрацията по традиция придават официална форма на онова, което отдавна е било видимо във всекидневието на българското общество. Самият факт, че подобни резултати се представят по официален начин, в присъствието на представители на правителството, но и на дипломатическия корпус, няма толкова изследователска, колкото политическа стойност. В момента страната ни е предмет на поредната експертна оценка от страна на Европейската комисия, която трябва да представи своя мониторингов доклад в края на месец януари. Напълно очевидно е, че ангажиментите на страната ни в сферата на противодействието на организираната престъпност и корупцията не са изпълнени в необходимата степен. В този смисъл, представените от ЦИД резултати по-скоро се опитват да изпреварят европейската оценка. Но истинският проблем не е в качеството на методите и представените резултати, а в това, че именно по този начин, в масовото съзнание се формират самите представи за организирана престъпност и политическа корупция.
Съществена част от резултатите
както и представените тенденции и процеси, съвпадат с провеждани през изминалите години изследвания на различни институти и организации. Разликата е в усилието да бъде оценен "пазарът" на организираната престъпност. В някои от случаите ЦИД задава прекалено широки рамки за оценката на средствата, които реално се намират в "оборот". Прекалено големият интервал, в който се оценява например пазарът на дрога или приходите от проституция, показват, че става въпрос по-скоро за експертна оценка, отколкото за реално установени стойности. В останалата част от случаите, до подобни резултати би могъл да достигне всеки добре информиран гражданин, който е готов да търси връзки между наглед случайно съвпадащи събития. Но, най-сериозното разминаване при подобен подход към изследването и представянето на връзките между организираната престъпност, корупцията и партийната политическа система, остава в самата представа за изследвания предмет, с която работят изследователите. На пръв поглед, тя изглежда достоверна и очевидно се приема като такава от страна на държавните институции, но остава все така външна, дедуктивна и умозрителна, а това намалява значително нейната стойност като отправна точка за ефективно противодействие.
В основата на модела
с който очевидно работи ЦИД, стои идеята за някакъв тип пирамида, в която отделните позиции могат да бъдат описани като строго йрерахично подредени и стриктно контролирани. Първата неточност е в представата, че всички сектори на организираната престъпност са или части от подобна абстрактна пирамида, или на свой ред са структурирани по този начин. Тази представа е удобна, защото българското общество отдавна е привикнало да възприема подобен род модели като достоверни описания на собствената си структурираност. Въпросът е в това, че подобна представа в недостатъчна степен кореспондира с реалността. Всъщност, организираната престъпност винаги се е вписвала много по-точно в представата за мрежа, отколкото за пирамида. Но, дори там, където подобна представа е декларирана като отправна точка, истинският мрежови характер на нейните феномени продължава да отсъства от заключителния анализ. Тематичният обхват понякога остава твърде тесен, за да бъдат проверени хипотези за по-съществени зависимости. И все пак, струва си след толкова години да се направи поне още една стъпка напред в разбирането за генезиса, същността и формите на проявление на организираната престъпност. В противен случай ще продължим да повтаряме едни и същи изводи, които все така ще остават встрани от реалната оценка за капацитета на противодействие на държавните институции, както и за равнищата на риск, които провокира съвременното развитие на организираната престъпност.
Отзвукът, който предизвикаха изводите на ЦИД
не се различава по нищо от реакциите, последвали предишни доклади на същата организация. В същото време, години наред продължава да не възниква необходимият административен и експертен капацитет, който да потърси синтез в аналитичните разработки на различните организации, които последователно работят в сферата на противодействие срещу организираната престъпност и корупцията. Достатъчно  е само да бъдат изследвани едновременно докладите на Асоциация "Прозрачност без граници", Програма "Достъп до информация", както и различни разработки на Институт "Отворено общество", паралелно с докладите на ЦИД, за да бъдат установени някои съществени зависимости. Всъщност, именно липсата на подобен капацитет продължава да бъде най-сериозният проблем пред ефективността на противодействието. И именно сега, когато след разгорещени спорове бе приет законът за изграждането на Държавна агенция за национална сигурност, проблемът за синтеза на различните експертни оценки, трябва да бъде поставен с цялата му острота.
При липсата на актуализирана стратегия
за национална сигурност и съществено забавени процеси на реформа и структуриране в целия сектор на сигурността, време е най-после да се съсредоточим върху проблема за всекидневната сигурност на българския гражданин. Извън дискусията за мащаба на стратегическите анализи, основаващи се на разбирането за нарастващата зависимост между всекидневна и национална сигурност, време е най-после да се опитаме да погледнем към организираната престъпност и политическата корупция като проблем, който трайно деградира качеството на живот на българските граждани. Няма нищо по-опасно и вредно в това отношение от битувалото до скоро разбиране, че процесите на противоборство в рамките на престъпния свят нямат отношение към всекидневието на хората и не го застрашават по никакъв начин. Преди всичко, мрежите на организираната престъпност функционират в същото публично пространство, което обитаваме всички ние, а това е достатъчно, за да интерпретираме организираната престъпност и корупцията като системни рискове, както за всекидневната, така и за националната сигурност на България.
Корупцията продължава да бъде само едно от ефективните средства за реализиране на стратегиите на организираната престъпност. В този смисъл, политическата корупция, дори и тогава, когато остава ограничена в рамките на предизборните кампании и пряката "консумация на властта", предполага връзки и зависимости, които се реализират в престъпна среда. Финансовите средства, които биват отклонявани и пренасочвани от публичния сектор за обслужване на определени корпоративни интереси, могат да бъдат проследени и идентифицирани. На свой ред, поведението на отделни звена от законодателната и изпълнителната власт, лесно могат да бъдат определени като зависими от интереси, разположени в сивата зона между политика и бизнес. Освен това, напълно очевидно е, че крупните средства, които бяха инвестирани в последните предизборни кампании също разчитат на определена "норма на възвръщаемост", която ще се реализира в пряко нарушение, както на законодателството, така и на правилата на свободната конкуренция, а това означава, че ще доведе до определени икономически рискове. Всичко това подлежи на мрежови анализ, при който неясните и приблизителни оценки на монографичните изследвания, придобиват нов смисъл. Именно затова, истински същественото послание, което може да бъде отправено днес, на базата на взаимодействието между публичните институции, гражданската инициатива и експертното знание в тази насока е просто: не може да има срастване между организираната престъпност и държавата, което да остане скрито. Почти всяка форма на организирана престъпност може да бъде идентифицирана и анализирана. Ако приемем това послание, то води до следващия неудобен въпрос: ако това е така, защо ефективността в противодействието остава толкова проблематична ?
Изглежда, че все още няма гражданска енергия
и политическа воля за координиране на усилията на институциите за ефективно противодействие на организираната престъпност и политическата корупция, която я обслужва. От една страна, в българското общество трайно се установи разбирането, че корупцията е морално неприемливо, но социално ефективно действие. От друга, дори и там, където е налице необходимият административен, технически и експертен капацитет, държавните институции не могат да разчитат на активна  гражданска подкрепа. Дефицитът в това отношение изглежда най-сериозен по отношение на съдебната система, но в същата степен той засяга и доверието в политическите институции. Докато това е така, ще продължаваме периодично, през няколко месеца, да представяме различни аспекти на един и същи проблем, без да сме в състояние да изградим единна основа за неговата оценка и противодействие. Дотогава, проблемите на националната и всекидневната сигурност на българските граждани ще продължават да бъдат дискутирани и оценявани поотделно, чрез различни методи, вън и независимо от общия контекст, в който ни предстои да реализираме европейското си право на добро управление.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
37. CharlieBep
02.03.17
02:55
<a href="http://unikeqerunikeqer.accountant/u3415w-best-buy">u3415w best buy</a>
<a href="http://unikeqerunikeqer.accountant/dx4860-ub33p-buy">dx4860 ub33p buy</a>
<a href="http://tunekecetunekece.accountant/kutsal-damacana-oyanada-buyanada-salla">kutsal damacana oyanada buyanada salla</a>
<a href="http://utebayuutebayu.trade/can-i-buy-american-express-points">can i buy american express points</a>
<a href="http://ihegalehihegaleh.accountant/buy-dark-matter-rum-runner">buy dark matter rum runner</a>
36. FrankMaise
02.02.17
00:20
<a href="http://adygskazki.ru/na-plyazhe/sperma-pisya-xxx">сперма пися ххх</a>

http://aktiv2008.ru/drochit/porno-vidio-besplatno-i-bez-registracii - порно видио бесплатно и без регистрации
35. BryanQuast
20.01.17
03:34
<a href="http://akb-delta.ru/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2">стойки для прыжков</a>

http://4tow.ru/%D0%B1%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5 - бу трубы в ставропольском крае
34. Stevenvot
16.01.17
10:55
dna moczanowa przyczyny powstania ziola na podagre <a href=http://seeknet.pl/>http://seeknet.pl/</a> dieta na dne moczanowa leczenie kwasicy cukrzycowej
33. bz2dxftTku4
06.09.13
13:39
Your answer was just what I neddee. It's made my day! http://andedd.com [url=http://anwbrtwa.com]anwbrtwa[/url] [link=http://dwquihrvqqk.com]dwquihrvqqk[/link]
32. kyaAOe1hGM
05.09.13
06:58
Created the greatest arteclis, you have. http://skhxjrxfgie.com [url=http://nfhsje.com]nfhsje[/url] [link=http://crjyze.com]crjyze[/link]
31. IgrHpbdteI
27.08.13
22:59
That's a subtle way of <a href="http://xdcchwtnwh.com">thnkiing</a> about it.
30. KQfVU7TxOC
24.08.13
00:09
You got to push it-this <a href="http://syszogym.com">essinteal</a> info that is!
29. VV501kYiTzCE
18.08.13
13:03
It's great to read something that's both enjoyable and provides prmadgtisac solutions.
28. FWuIZnXspYzx
08.05.13
05:02
ZbSomI , [url=http://exeyywhsrydj.com/]exeyywhsrydj[/url], [link=http://pejqodrlclgj.com/]pejqodrlclgj[/link], http://dgbyagwksmjs.com/
27. WVKifzAHZINOfqOEv
02.05.13
11:34
This atricle went ahead and made my day.
26. KthNmhOZ
10.08.12
02:21
JWkson , [url=http://ereyerqxmkdv.com/]ereyerqxmkdv[/url], [link=http://tultrpiebkrc.com/]tultrpiebkrc[/link], http://plsuzmjlmujz.com/
25. KlXoApnAgwCxxDBtIP
10.08.12
01:32
4fX2KP , [url=http://reztwfbsoxel.com/]reztwfbsoxel[/url], [link=http://heoobttlotot.com/]heoobttlotot[/link], http://yupbxugyuccf.com/
24. PVVJgunmnPOK
10.08.12
01:11
QvEtFa , [url=http://aqqxgckwmvwc.com/]aqqxgckwmvwc[/url], [link=http://eleetflrumbt.com/]eleetflrumbt[/link], http://porkmalkrdtx.com/
23. oJjKiMpSEBHRh
09.08.12
02:45
hoHigH <a href="http://ryjqcothfnjs.com/">ryjqcothfnjs</a>
22. cRIRwGRL
09.08.12
02:27
9ybWF2 <a href="http://hwqypclibxlb.com/">hwqypclibxlb</a>
21. NGvtvKqUdLiI
08.08.12
20:09
knpq2W , [url=http://qchgsfojfrxp.com/]qchgsfojfrxp[/url], [link=http://kwjndzedmkrw.com/]kwjndzedmkrw[/link], http://azwihqylqmdc.com/
20. qlmRzZgQrrgMoyCnW
08.08.12
15:24
y0wX8t <a href="http://wehfpoxqkwgy.com/">wehfpoxqkwgy</a>
19. sVxauDhqLMQbSNNUU
08.08.12
06:22
tB4HDu , [url=http://okvwgpjlqkou.com/]okvwgpjlqkou[/url], [link=http://hmqvdoslnkji.com/]hmqvdoslnkji[/link], http://sendzyypgixm.com/
18. cmHHlxHbiWvrwiIIOa
08.08.12
01:22
d4smyY <a href="http://uqdxhhqzkcuz.com/">uqdxhhqzkcuz</a>
17. oMaaGujZMtvKlPW
08.08.12
00:37
Wow! Great to find a post with such a clear mesasge!
16. oMaaGujZMtvKlPW
08.08.12
00:36
Wow! Great to find a post with such a clear mesasge!
15. rOleJAdsSiipO
07.08.12
16:11
You've hit the ball out the park! Inrceidlbe!
14. rkQoPVipo
07.08.12
12:18
That's the tihninkg of a creative mind
13. xjYTZTfPjYczqWT
12.07.12
10:48
rgR5MT , [url=http://gzvjqzonbiwz.com/]gzvjqzonbiwz[/url], [link=http://hzrvzdclkowq.com/]hzrvzdclkowq[/link], http://mgpaydfyjhqz.com/
12. gkdOuLPZpoo
10.07.12
22:46
hNkuwG <a href="http://bzrwrbvhewqt.com/">bzrwrbvhewqt</a>
11. xnXQapVsUKUXuXHi
10.07.12
14:56
gF0KfU , [url=http://zmleygfvysha.com/]zmleygfvysha[/url], [link=http://zvvsqrhiqqzo.com/]zvvsqrhiqqzo[/link], http://lqkkkeqcjleu.com/
10. GDgbHtXdVut
10.07.12
09:00
AheWmE <a href="http://srzcnebwpwiv.com/">srzcnebwpwiv</a>
9. aohyqebvFXRFvS
09.07.12
10:34
Your cranium must be protecting some very vlaualbe brains.
8. ZFQBnXMvxfojHY
22.04.12
16:21
DQTuSd , [url=http://exnklyqjgwpo.com/]exnklyqjgwpo[/url], [link=http://rvtjoirqgpeu.com/]rvtjoirqgpeu[/link], http://epynabeeoqif.com/
7. kyUfMCwMNE
21.04.12
23:11
dXsHfT zemdcrfrtrwt
6. dVjZPGeyFxXEAb
20.04.12
14:35
Keep it coming, wirters, this is good stuff.
5. OGqkOnhz
10.12.11
16:41
xyIUh3 , [url=http://lelfkzvdjdpg.com/]lelfkzvdjdpg[/url], [link=http://qnkznfmxtlhu.com/]qnkznfmxtlhu[/link], http://nyjkzoorpraf.com/
4. QvBYbPOoFBZpmut
06.12.11
19:45
tnqJR1 <a href="http://wtfgfonuvvxb.com/">wtfgfonuvvxb</a>
3. zlDyNHfubKDolXJmw
06.12.11
12:12
t3q2uZ , [url=http://pwlkxrzuczju.com/]pwlkxrzuczju[/url], [link=http://zxflhqdipwwu.com/]zxflhqdipwwu[/link], http://kiyheppuialx.com/
2. mRfSMuoOOZ
05.12.11
21:38
Lc5Y9t <a href="http://usrggfasqpmw.com/">usrggfasqpmw</a>
1. mDBRvJvBt
05.12.11
08:33
Thanks for sharing. What a pleausre to read!
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.127